Milieucategorieën

Milieucategorieën

milieucategorie

Gemeenten bepalen doorgaans de milieucategorie voor bedrijventerreinen. Deze variëren van lichte bedrijvigheid (categorie 1) tot zware industrie (categorie 6). Deze milieucategorie van uw bedrijf hangt van verschillende aspecten af. De maximale milieucategorie kan, in combinatie met vele andere factoren, een belangrijke indicator zijn voor de vestigingsmogelijkheden van uw bedrijf. Voor zover digitaal beschikbaar, is in de kaart per bedrijventerrein te zien welke milieucategorie er geldt.

Met een hogere milieucategorie toch keuze hebben uit verschillende locaties? Neem contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Open kaart