bouwgrond vinden

Bouwgrond vinden

Wat als u geen bouwgrond kunt vinden?

Er zijn steeds minder bouwkavels voor bedrijven te vinden. Dat is geen nieuwe ontwikkeling: bouwgrond wordt al jaren schaarser en veel locaties bestemd voor bedrijvigheid worden getransformeerd tot woonbestemming. Daarom dienen we op een andere, creatievere manier grip op “nieuwbouwlocaties” te krijgen.

De Gronddatabank kijkt verder...

De Gronddatabank biedt een totaalbeeld van alle mogelijke vestigingslocaties. Daarbij kijken we verder dan alleen de publiekelijk bekende bouwlocaties en vanuit netwerk bekende herontwikkelingslocaties. Aan de hand van data onderzoeken we ook alle bestaande locaties, die in potentie zouden kunnen voldoen aan de wensen van uw onderneming. Daarbij bestuderen we alle mogelijke kansen die liggen in bestaand vastgoed; zowel voor sloop-nieuwbouw als verbouw situaties.

Een bestaand gebouw als bouwgrond voor uw bedrijfspand

De Gronddatabank heeft heel Nederland in kaart gebracht. Wij beschikken niet alleen over de meest up-to-date data omtrent potentiële bouwkavels maar ook over data van bestaande bebouwing.

brownfields

We kijken buiten de standaard kaders en bieden inzicht in mogelijk geschikte locaties, waar u zelf nooit eerder aan had gedacht. Ook bestaande bebouwing kan daarbij dus een goede oplossing zijn voor uw bouwplannen. Onze specialisten van de Gronddatabank helpen u graag bij het vinden van de meest geschikte bouwgrond.

Meer weten?

Neem contact met ons op