Lemo case visual

LEMO, van kavelstudie naar duurzame werkplek

Inzet location intelligence leidde voor Lemo tot nieuwe inzichten

Het is niet voor het eerst dat Heembouw actief data-analyse heeft ingezet om toegevoegde waarde te bieden. LEMO was op de huidige locatie in Heemskerk uit zijn jasje gegroeid. Aanvankelijk was het plan om op een tegenovergelegen perceel nieuwbouw neer te zetten. Maar door de inzet van location intelligence volgde er een ander advies.

Kaartlagen

Het gebruik van innovatieve middelen als location intelligence past bij LEMO. “Hoogwaardige techniek is hun vak, dus onze methode viel in goede aarde.” Volgens Djoerd van Velzen, data analist bij Heembouw moet het advies dat je uitbrengt altijd kloppen. Om klanten juist te adviseren heeft Djoerd de afgelopen jaren een groot bestand aan ‘kaarten’ en ‘kaartlagen’ opgebouwd, die hij voortdurend actualiseert, aanvult, schift en combineert; de gronddatabank.

Voor LEMO werd al snel duidelijk dat de bereikbaarheid van de locatie a, b of c – voor de huidige en toekomstige medewerkers en toeleveranciers relevant is voor de zoektocht naar een nieuwe locatie. Personeel dat reist met het OV, kent op de huidige plek bijvoorbeeld geen bushalte. Ook de vraag of er in de buurt voldoende laaggeschoold personeel, die hard nodig zijn in het magazijn, te vinden is, was cruciaal. Verder namen we in de zoektocht mee of Lemo terecht zou komen tussen concullega’s, de ligging gunstig is, het perceel geschikt is, hoe hoog de grondprijs en andere kosten zijn en wat wel en niet in het bestemmingsplan kon.”

‘Het is mooi om te zien dat er met het klaarzetten van data en het gebruik van de gronddatabank een plek is ontstaan waar mensen willen werken.’

Visuele en transparante presentatie

Hoewel de nieuwe locatie van Lemo geografisch gezien niet heel ver van de oude locatie af ligt, heeft het advies om te verhuizen impact op de bedrijfsvoering. “Wij bieden een gefundeerd, door feiten onderbouwd advies. Wat daarbij helpt, is dat we onze bevindingen op een visuele en transparante manier presenteren aan in dit geval het voltallige MT van LEMO. Verhuizen naar Haarlem zorgde voor een mooie onderlinge discussie, ook door de langere reistijd voor de MT-leden zelf bijvoorbeeld. Maar wat je ziet is dat LEMO een groot sociaal component heeft en iedereen begaand is met het bedrijf. Het is mooi om te aanvaarden dat wij met het klaarzetten van data en het gebruik van onze maptable beweging hebben gecreëerd en er voor Lemo een plek is ontstaan waar mensen willen werken.

Meer projecten Meer over onze Locatieanalyses